Aktualności Parafii

Msze Święte

Niedziele i uroczystości

9:00

11:00

15:30

Uroczystości i święta, które nie są dniami wolnymi od pracy

9:00

18:00

Dni powszednie

18:00

Nabożeństwa

Majowe 18:00

Różańcowe 16:00

Roraty w Adwencie 16:00

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 16.00

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.30

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia Parafialne na Niedzielę

Zesłania Ducha Świętego

31 maja 2020 roku

 

 

 1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Św. – zakończenie okresu wielkanocnego. Na Mszy Św. o godz. 11.00 poświęcenie medalików, różańców, książeczek i świec – dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
 2. W poniedziałek 1 czerwca święto NMP Matki Kościoła. Msza św. o godz. 18.00. Dzień Dziecka.
 3. W czwartek 4 czerwca modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia w Bazylice św. Józefa – transmitowane przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.
 4. W tym tygodniu Pierwszy Piątek i Sobota Miesiąca, spowiedź w piątek od godz. 17.00 po spowiedzi Nabożeństwo Pierwszopiątkowe i Msza Św. W sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.
 5. Spowiedź dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w sobotę 6 czerwca o godz. 12.00.
 6. W przyszłą niedzielę 7 czerwca Uroczystość Najświętszej Trójcy. Na Mszy Św. o godz. 10.00 i 11.00 dzieci z naszej parafii przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Odpust „Opieki św. Józefa” w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
 7. Zachęcam do nabycia aktualnego numeru dwutygodnika Opiekun.
 8. Na kolejny tydzień życzę, by Bóg błogosławił Wam każdego dnia i otaczał opieką w podejmowaniu nowych zadań.

   Ks. Jacek Paczkowski

proboszcz

Dekret Biskupa Kaliskiego dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. 

1.Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad). Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy także pogrzebów. Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. 

2.Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Diecezji Kaliskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kaliskiej.

Od niedzieli 7 czerwca br. obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

 1. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
 2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.

 1. Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Kaliskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika wynikających z trzeciego przykazania kościelnego . Zachęcam Diecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi z zachowaniem dotychczasowych nakazanych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

4.Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca br. Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Diecezji Kaliskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.

5.Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób. Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca br. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. 

6.Uroczystość Bożego Ciała

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ogólnomiejskich lub ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji (np. po każdej Mszy św.).
 

Kalisz, dnia 29 maja 2020 roku