BIERZMOWANIE

„Bierzmowanie (łac. confirmatio – umocnienie) – sakrament inicjacji chrześcijańskiej, ściśle związany z chrztem; stanowi rozwinięcie i usytuowanie nadprzyrodzonej egzystencji chrześcijanina w mocy Ducha Świętego, przez co uzdalnia go do świadomego udziału w budowaniu wspólnoty Kościoła… (Encyklopedia katolicka)

Oznacza to, że bierzmowanie jest znakiem i sakramentalnym urzeczywistnieniem dojrzałości chrześcijańskiej.

Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii młodzieży gimnazjalnej z klas trzecich, po uprzednim przygotowaniu, które trwa przez poszczególne miesiące roku szkolnego.

Do Sakramentu Bierzmowania należy dostarczyć świadectwo Chrztu Świętego, jeżeli ten Sakrament był udzielony poza parafią przygotowania kandydata do Sakramentu Bierzmowania.

„Bierzmowanie udoskonala w nas łaskę chrztu, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, udziela mocy do świadczenia o Bogu i do obrony wiary. Bóg, udzielając bierzmowanym Ducha Świętego, pragnie ukształtować ich na obraz swego Syna, by uzdolnić do miłowania tak jak On. Dlatego przenika duszę i życie każdego, udzielając siedmiu darów, o których przypomina tradycja Kościoła: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tym darom Ojciec Święty zamierza poświęcić w przyszłości odrębne katechezy” – mówił Ojciec Święty.