POGRZEB

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, Jan Twardowski

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść:

1.Akt zgonu zmarłego wystawiony przez lekarza i w odpisie z Urzędu Stanu Cywilnego.

2.Aktualny dokument poświadczający prawo własności grobu.

3.Jeśli zmarła osoba mieszkała poza nasza parafią, z parafii zamieszkania należy dostarczyć zgodę na pogrzeb u nas.

Rodzina zmarłego powinna uczciwie poinformować Księdza o religijnym życiu zmarłego, by w modlitwach, pieśniach, czy homilii ten aspekt podkreślić lub go przemilczeć.

Rodzina zmarłego powinna przystąpić wcześniej do spowiedzi. Przed Mszą Świętą pogrzebową Kapłan jest obecny w konfesjonale – szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka.

Na pogrzebie starajmy się przystąpić do Komunii Świętej ofiarowując Ją za zmarłego.

W Polsce przyjmuje się coraz częściej zwyczaj zamawiania w dniu pogrzebu przez rodzinę, znajomych, sąsiadów Mszy Świętej za zmarłego. Kartkę z informacją od kogo jest ta Msza Święta, przygotowaną wcześniej, można złożyć w Kancelarii Parafialnej bądź w Zakrystii do chwili rozpoczęcia Mszy Świętej.

W okresie poprzedzającym uroczystości Wszystkich Świętych (01 listopada) i Święta Zmarłych (02 listopada) należy pamiętać o podaniu imion swoich zmarłych do całorocznej lub jednorazowej modlitwy wypominkowej.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, po upływie 20 lat od dnia zakupu grobu, należy odnowić prawo własności miejsca na następne 20 lat.

Jedynym dysponentem grobu jest osoba posiadająca aktualny dokument poświadczający prawo jego własności.