ŚLUB

"Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los." Jan Paweł II

Termin ślubu powinien być zgłoszony w kancelarii parafialnej przynajmniej rok przed planowanym ślubem.

Trzy miesiące przed terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, po poprzednim ustaleniu z Księdzem terminu tego zgłoszenia.

Jest to wystarczający czas na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych i wygłoszenia w ich parafiach przedślubnych zapowiedzi. Narzeczeni w tym czasie powinni dwukrotnie przystąpić do spowiedzi. Pierwszy raz po zgłoszeniu zapowiedzi, drugi – tuż przed ślubem.

Narzeczeni przynoszą ze sobą:

1.Dowody osobiste.

2.Aktualne świadectwa Chrztu Świętego, jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią.

3.Jeżeli oboje narzeczeni mieszkają na terenie innych parafii, potrzebna jest pisemna zgoda Księdza Proboszcza jednej z nich na załatwienie wszelkich formalności związanych ze ślubem i na jego udzielenie u nas.

Narzeczeni zgłaszają się również do właściwego dla ich stałego zameldowania Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać zaświadczenia do ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno-prawne.

 

Najpóźniej na dwa tygodnie przed ślubem, narzeczeni powinni zgłosić się wraz z danymi personalnymi świadków (tj. imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania) do kancelarii parafialnej, by podpisać cywilne i kościelne dokumenty małżeństwa. Dostarczą wtedy potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi i zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (trzy egzemplarze).